Tajuk ULBS

Barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan Hari Akhirat, 
maka hendaklah ia berkata 
benar atau diam saja.

Tajuk ULBS Individu
 1. Memberi arahan / panduan (3)
 2. Menyampaikan pesanan (3)
 3. Melafazkan dan pemahaman puisi moden dan lama (3)
 4. Membuat pengumuman (1)
 5. Menyampaikan berita (1)
 6. Ucapan (1)
 7. Menyampaikan taklimat (2)
 8. Laporan (2)
 9. Perbincangan bahan prosa dan puisi (2)
 10. Wawancara (2)
 11. Memberi panduan dan tunjuk cara (3)
 12. Sumbangan saran / merumus bahan prosa / puisi (1)
 13. Menyampaikan ulasan selari berdasarkan bahan rangsangan (2)
 14. Membuat ulasan bahan rangsangan (3)
 15. Bercerita (3)
 16. Perbincangan berdasarkan isu-isu semasa (tersirat dan tersurat) (3)
 17. Penyelesaian masalah (3)
 18. Memberi pendapat / membuat keputusan (3)
 19. Membuat ulasan tentang prosa dan puisi (3)
 20. Menilai dan membuat ulasan tentang pelbagai bahan (3)
 21. Ceramah (1)
 22. Komentar (2)

Tajuk ULBS Kumpulan
 1. Perbincangan bahan prosa dan puisi (2)
 2. Wawancara (2)
 3. Forum (2)
 4. Perbahasan (2)
 5. Sumbangan saran / merumus bahan prosa / puisi (2)
 6. Membuat ulasan bahan rangsangan (2)
 7. Bercerita (2)
 8. Perbincangan berdasarkan isu-isu semasa (tersirat dan tersurat) (2)
 9. Penyelesaian masalah (2)
 10. Memberi pendapat / membuat keputusan (2)
 11. Membuat ulasan tentang prosa dan puisi (2)
 12. Menilai dan membuat ulasan tentang pelbagai bahan (2)
 13. Komentar (2)
 • Dalam kurungan (  ) ialah jumlah pelajar / kumpulan yang boleh memilih tajuk tersebut.